HPO81/2014
ID intern unic:  353308
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 81
din  28.05.2014
privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului
Publicat : 10.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 152     art Nr : 338     Data intrarii in vigoare : 15.09.2014
    În legătură cu expirarea, la 29 noiembrie 2014, a mandatului Parlamentului de legislatura a XIX-a şi în temeiul art. 76 alin. (2) din Codul electoral,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se stabileşte data de 30 noiembrie 2014 pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului.
    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 15 septembrie 2014.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Igor CORMAN

    Nr. 81. Chişinău, 28 mai 2014.