HGM409/2014
ID intern unic:  353310
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 409
din  04.06.2014
cu privire la aprobarea Strategiei naţionale
de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020
Publicat : 10.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 152     art Nr : 451
    MODIFICAT
    HG785 din 01.08.18, MO366-376/28.08.18 art.962; în vigoare 28.09.18    În scopul realizării prevederilor Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va prezenta Guvernului, anual, pînă la data de 15 februarie, raportul de progres cu privire la implementarea Strategiei aprobate.
    [Pct.2 modificat prin HG785 din 01.08.18, MO366-376/28.08.18 art.962; în vigoare 28.09.18]
    3. Autorităţile responsabile de implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 vor prezenta, anual, pînă la data de 15 ianuarie, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informaţia privind progresul înregistrat la executarea indicatorilor prevăzuţi în Strategie.
    [Pct.3 modificat prin HG785 din 01.08.18, MO366-376/28.08.18 art.962; în vigoare 28.09.18]
   
31. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va elabora și va prezenta Guvernului la sfîrșitul perioadei de implementare a Strategiei raportul final de evaluare.
    [Pct.31 introdus prin HG785 din 01.08.18, MO366-376/28.08.18 art.962; în vigoare 28.09.18]
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.4 modificat prin HG785 din 01.08.18, MO366-376/28.08.18 art.962; în vigoare 28.09.18]
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 11 martie 2008 „Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.57-60, art.362).

    PRIM-MINISTRU                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                       Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                             Anatol Arapu
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                   Marcel Răducan
    Ministrul mediului                                              Gheorghe Şalaru
    Ministrul educaţiei                                              Maia Sandu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                 Valentina Buliga

    Nr. 409. Chişinău, 4 iunie 2014.

    strategia
    [Strategia în redcația HG785 din 01.08.18, MO366-376/28.08.18 art.962; în vigoare 28.09.18]