HGC423/2014
ID intern unic:  353351
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 423
din  09.06.2014
pentru modificarea punctului 151 din Regulamentul
cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 13.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 153-159     art Nr : 463
    În scopul executării Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 47 din 26 iulie 2013 „Cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2012” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 198-204, art. 38), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 151 din Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.691), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „transportului sanitar specializat” se substituie cu cuvintele „mijloacelor de transport”.

    PRIM-MINISTRU                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                 Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu

    Nr. 423. Chişinău, 9 iunie 2014.