HGC433/2014
ID intern unic:  353360
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 433
din  09.06.2014
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009
Publicat : 13.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 153-159     art Nr : 472
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 „Cu  privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează  după cum urmează:
    1) compartimentul V litera a) din anexa nr.3 la Regulamentul circulaţiei rutiere se completează cu indicatorul 5.37.3:


    2)  la compartimentul V litera a) din nota explicativă la anexa nr.3 la Regulamentul circulaţiei rutiere, indicatoarele „5.37.1, 5.37.2” vor avea următorul cuprins:
    „5.37.1 – 5.37.3 „Direcţiile de deplasare pe benzi”.
    Indicatoarele 5.37.1, 5.37.2 şi variantele lor determină numărul benzilor şi direcţiile permise de deplasare prin intersecţie pe fiecare dintre acestea.
    Indicatorul 5.37.3 şi variantele acestuia se amplasează la o distanţă de 50-150 m faţă de accesul la punctele de trecere a frontierei de stat şi determină direcţiile permise de deplasare pentru autocamioanele şi ansamblurile de vehicule ce aparţin agentului economic autorizat (AEO) sau care transportă încărcături însoţite de predeclaraţie vamală în format electronic TIR EPD, respectiv încărcături însoţite de carnet TIR sau în lipsa acestuia”.

    PRIM-MINISTRU                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                       Anatol Arapu
    Ministrul afacerilor interne                           Dorin Recean
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                           Vasile Botnari

    Nr. 433. Chişinău, 9 iunie 2014.