LPC84/2014
ID intern unic:  353507
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 84
din  29.05.2014
pentru completarea Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994
despre statutul deputatului în Parlament
Publicat : 24.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 367
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 201 cu următorul cuprins:
    „Art. 201. – Pentru facilitarea lucrului deputaţilor în teritoriu, Oficiile teritoriale de informare ale Parlamentului din cadrul Secretariatului Parlamentului asigură asistenţa necesară desfăşurării lucrului acestora cu cetăţenii.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

    Nr. 84. Chişinău, 29 mai 2014.