LPC102/2014
ID intern unic:  353511
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 102
din  12.06.2014
privind completarea articolului 103 din Codul fiscal
nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 24.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 371
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 103 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu punctul 271) cu următorul cuprins:
    „271) tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                   Igor CORMAN

    Nr. 102. Chişinău, 12 iunie 2014.