HGM476/2014
ID intern unic:  353534
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 476
din  20.06.2014
pentru modificarea Programului privind repartizarea
mijloacelor fondului rutier pe anul 2014
Publicat : 24.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 518
    MODIFICAT
    RMO296 din 03.10.14, MO293-296/03.10.14 pag.37

    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.168 din 11 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.60-65, art.185), se modifică conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                          Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 476. Chişinău, 20 iunie 2014.

    anexa
    [Anexa modificată prin RMO296 din 03.10.14, MO293-296/03.10.14 pag.37]