HGC479/2014
ID intern unic:  353572
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 479
din  24.06.2014
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 169-173     art Nr : 522
    În scopul executării Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, art.765), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                Natalia Gherman
    Ministrul justiţiei                                                       Oleg Efrim
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                      Pavel Filip

    Nr. 479. Chişinău, 24 iunie 2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 479
din 24 iunie 2014

Modificările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 757 din 4 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 102-105, art. 782), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „înlocuirea certificatelor de tip vechi” se substituie cu cuvintele „eliberarea lor”;
    2) anexele nr. 1 şi 4  vor avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 757
din 4 iulie 2006


„Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 757
din 4 iulie 2006


    2. Anexele nr. 1-5 la Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 18 mai 2007 „Cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 74-77, art. 594), cu modificările ulterioare, vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5