OMEC106/2014
ID intern unic:  353577
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 106
din  19.06.2014
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 27.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 169-173     art Nr : 884
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Godoroja, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                            Valeriu LAZĂR

    Nr. 106. Chişinău, 19 iunie 2014.

Anexa
la ordinul Ministerului Economiei
nr. 106 din 19 iunie 2014
 

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul

Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim

vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

  
Nr. d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

453.
Î.C.S. „NEW TREND” S.A.
cod fiscal 1003602030287
Nr. 03 din 02 iunie 2014
 
18.2
 
454.
Î.C.S. „DELTATECH” S.R.L.
cod fiscal 1012600012902
Nr. 38 din 27 mai 2014
 
18.2
 
455.
„ArtStiLux” S.R.L.
cod fiscal 1003600065018
Nr.03/2014 din 01 iunie 2014
 
18.2
 
456.
„MORUZ MARIANA” S.R.L.
cod fiscal 1013600027318
Nr. 35 din 02 iunie 2014
18.2
457.
S.C. „TRANSCROMATIC” S.R.L.
cod fiscal 1004600058392
Nr. 02/14 din 01 mai 2014
18.2
458.
„M.Z.TEXTIL GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1014611000884
Nr. 26 din 28 mai 2014
Nr. 29 din 28 mai 2014
18.2
18.2