HGC546/2014
ID intern unic:  353761
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 546
din  09.07.2014
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.1117 din 22 august 2002
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 582
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului  nr.1117 din 22 august 2002 „Despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1240), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 4 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Energeticii, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor”, iar cuvintele „Departamentul Standardizare şi Metrologie” se exclud;
    2) în Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere:
    la punctele 3, 22, 23 şi 33, cuvintele „Departamentul Standardizare şi Metrologie” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei”;
    punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Vînzătorul ce comercializează produse petroliere cu amănuntul este obligat să achiziţioneze cu ridicata produse petroliere numai de la titularii de licenţă pentru genul de activitate – importul şi comercializarea cu ridicata a produselor petroliere.”;
    punctul 16 se completează în final cu textul: ,,Preţurile indicate pe panourile informative trebuie să corespundă, în mod obligatoriu, preţurilor fixate în aparatul de casă şi control cu memorie fiscală.”;
    punctul 21 va avea următorul cuprins:
    „21. Decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor bancare sau a cardurilor corporative valorice.
    La staţiile de alimentare toate decontările cu cumpărătorii (în numerar, cu carduri bancare sau carduri corporative valorice) se efectuează în incinta staţiei de alimentare la aparatele de casă şi control cu memorie fiscală, conectate la distribuitor şi înregistrate la organele fiscale teritoriale respective, cu eliberarea obligatorie către cumpărător a bonului de casă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.”;
    la punctul 29, cuvintele „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Departamentul Standardizare şi Metrologie” se substituie cu cuvintele „Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerul Economiei”;
    la punctul 39, cuvintele „Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, cu avizul Departamentului Standardizare şi Metrologie” se substituie cu cuvintele „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, cu avizul Ministerului Economiei”;
    la punctul 41, cuvintele „factură de expediţie” se substituie cu cuvîntul „factura”;
    la punctul 55, cuvintele „Ministerul Energeticii” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei”, iar cuvintele „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Departamentul Standardizare şi Metrologie” se substituie cu cuvintele „Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor”;
    în anexa nr.1 la Regulament, la coloanele 4 şi 11, cuvintele „factură de expediţie”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „factură”, la cazul gramatical corespunzător;
    în anexa nr.2 la Regulament, la pagina 2 (versoul raportului de schimb) coloana 2, cuvintele „facturii de expediţie” se substituie cu cuvîntul „facturii”;
    în anexa nr.3 la Regulament, la coloana 8, cuvintele „Talon (tichet), card de combustibil” se substituie cu cuvintele „Card corporativ valoric”.
    2. Comercializarea şi livrarea cu amănuntul a produselor petroliere cu utilizarea tichetelor (taloanelor) sau a cartelelor volumetrice (cantitative) se efectuează pînă la 30 septembrie 2014, cu excepţia procurărilor efectuate prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice, care se efectuează pînă la 31 decembrie 2014.
    3.  Persoanele fizice şi juridice care dispun de tichete (taloane) sau cartele volumetrice (cantitative) pot solicita, pînă la data de 30 septembrie 2014, restituirea contravalorii/valorii reziduale a cantităţilor indicate, acestea fiind raportate la preţul produsului petrolier respectiv la momentul solicitării.

    PRIM-MINISTRU                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                           Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu

    Nr. 546. Chişinău, 9 iulie 2014.