OMFC90/2014
ID intern unic:  353861
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 90
din  04.07.2014
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind executarea  de casă a mijloacelor bugetului public
naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din
28 noiembrie 2005
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 957     Data intrarii in vigoare : 18.07.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”, se introduc următoarele conturi contabile noi, cu următorul conţinut:

Codul contului
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
De gradul I
De gradul II
1
2
3
4

Clasa 1 MIJLOACE BĂNEȘTI ȘI ALTE VALORI

16
Conturi curente pentru alte mijloace
A
 
1678

Cont curent pentru mijloacele proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

 
A

Clasa 2 CHELTUIELI

26
Cheltuieli din contul altor mijloace
 
 
2678

Cheltuieli din contul mijloacelor proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

 
A

Clasa 4 VENITURI ȘI ÎNCASĂRI

 46
Alte venituri și încasări
P
 
4678

Veniturile mijloacelor obținute din realizarea proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

 
P

Clasa 6 DECONTĂRI ÎNTRE BUGETE

66

Transferuri din contul ajutoarelor umanitare

A-P
 
6601

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare transmise de la bugetul de stat la bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea

A
 
6602

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare transmise de la bugetul de stat la bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi

A
 
6603

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare primite de către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea de la bugetul de stat

P
 
6604

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare primite de către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la bugetul de stat

P

Clasa 7 MIJLOACE TRANSMISE ȘI PRIMITE DE CĂTRE TREZORERIILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANȚELOR

71

Mijloace transmise şi primite de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

A-P
 
 
7103

Mijloace transmise şi primite de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor pentru efectuarea cheltuielilor bugetului de stat din contul ajutoarelor umanitare

A-P
 

Clasa 8 SURSE DE FINANȚARE

85
Împrumuturi externe
A-P
 
 
8578

Împrumuturi externe, acordate de către organizațiile financiare internaționale pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

 
A-P
88
Diferențele de curs valutar
A-P
 
8878

Diferența de curs valutar aferentă mijloacelor proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

 
A-P

    2. Punctul 7.3.11.1 se completează cu următorul cont nou, cu următorul conţinut:
    „66 Transferuri din contul ajutoarelor umanitare.”
    3. În punctul 7.4.1 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”,
    3.1. Se introduc următoarele înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut:
Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
 
Debit
Credit
 
1
2
3
4
 

II. Venituri din mijloace speciale, fonduri speciale, mijloace intrate temporar în posesia instituțiilor publice, granturi și credite externe pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe, venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat și ale fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală, alte încasări

415

Încasarea mijloacelor obținute din realizarea proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

1678
4678
416

Restituirea mijloacelor obținute din realizarea proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

4678
1678

IV. Cheltuieli din contul mijloacelor speciale, fondurilor speciale, ajutoarelor umanitare, fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, bugetului asigurărilor sociale de stat, mijloacelor obținute din granturi și credite externe pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe

861

Efectuarea cheltuielilor din contul mijloacelor proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

2678
1678
862

Restituirea cheltuielilor din contul mijloacelor proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

1678
2678
VII. Decontări între bugete
1471

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare transmise de la bugetul de stat bugetelor unităților administrative-teritoriale de nivelul al doilea

6601
1601
1472

Restituirea transferurilor din contul ajutoarelor umanitare de la bugetele unităților administrative-teritoriale de nivelul al doilea la bugetul de stat

1601
6601
1473

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare transmise de la bugetul de stat bugetelor unităților administrativ teritoriale de nivelul întîi

6602
1601
1474

Restituirea transferurilor din contul ajutoarelor umanitare de la bugetele unităților administrativ teritoriale de nivelul întîi la bugetul de stat

1601
6602
1475

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare primite de către bugetele unităților administrative-teritoriale de nivelul al doilea de la bugetul de stat

1602
6603
1476

Restituirea transferurilor din contul ajutoarelor umanitare primite de către bugetele unităților administrative-teritoriale de nivelul al doilea de la bugetul de stat

6603
1602
1477

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare primite de către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la bugetul de stat

1603
6604
1478

Restituirea transferurilor din contul ajutoarelor umanitare primite de către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la bugetul de stat

6604
1603

VIII. Mijloace transmise şi primite

1491
 

Mijloace transmise şi primite de către Trezoreria de Stat trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor pentru efectuarea cheltuielilor de casă ale bugetului de stat din contul ajutoarelor umanitare

7103
1601
1601
7103
IX. Surse de finanţare
1653

Încasarea împrumuturilor externe, acordate de către organizațiile financiare internaționale pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

1678
8578
1751

Diferența de curs valutar obținută din granturi externe, împrumuturi externe și alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe

-    pozitivă
1682
8881
-    negativă
8881
1682
1752

Diferența de curs valutar obținută din împrumuturi externe și alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

 

-    pozitivă

1678
8878
-    negativă
8878
1678

X. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

1922

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare transmise de la bugetul de stat bugetelor unităților administrative-teritoriale de nivelul al doilea

9101
6601
1923

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare transmise de la bugetul de stat bugetelor unităților administrativ teritoriale de nivelul întîi

9101
6602
1932

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare primite de către bugetul de stat de la bugetele unităților administrative-teritoriale de nivelul al doilea

6603
9101
1933

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare primite de către bugetul de stat de la bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi

6604
9101
1941

Mijloacele transmise şi primite de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor pentru efectuarea cheltuielilor de casă ale bugetului de stat din contul ajutoarelor umanitare

7103
9101
9101
7103

XI. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău
şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

2291

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare primite de către bugetele unităților administrative-teritoriale de nivelul al doilea

6603
9201
XII. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul local
2491

Transferurile din contul ajutoarelor umanitare primite de către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi

6604
9301

XV. Operațiunile de închidere a mijloacelor obținute din granturile și creditele externe pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe

2651

Închiderea anuală a încasărilor bugetului de stat aferente proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

4678
9107
2711

Diferența de curs valutar la conturile bugetului de stat ale mijloacelor pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe gestionate prin sistemul bancar și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

-    pozitivă

8878
9107

-    negativă

9107
8878
 
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                      Anatol ARAPU

    Nr. 90. Chişinău, 4 iulie 2014.