OSVC280/2014
ID intern unic:  353866
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 280
din  24.06.2014
cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.11
la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
 utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu ”
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 962
    În conformitate cu prevederile Legii nr.102 din 12.06.2014 privind completarea art.103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (Monitorul Oficial nr.167-168 din 24.06.2014), în vidoare din 24.06.2014, precum şi cu reglementarea modului de evidenţă informatică,
O R D O N :
    1.    Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42”se modifica, după cum urmează:
    1.1. a abroga codul scutirii 040:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

040

Legea privind importul unor bunuri nr.242 din 18.10.20Scutiri aplicate la importul de către Universitatea Tehnică a Moldovei a unui tractor model HTZ7, număr de inventar 3671922, clasificat la poziţia tarifară 8701, donaţie a Universităţii Transilvania din Braşov, România, care este dezasamblat (părţi şi accesorii conform anexei)şi a unui tramvai T4-CУ, număr de inventar 818, număr de fabricare 163102, anul fabricării 1974 (dezasamblat, fără motor), clasificat la poziţiile tarifare 8601-8603, procurat de la Întreprinderea comunală “Lvovelectrotrans”, fără drept de înstrăinare


    1.2.    a abroga codul scutirii 042:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

042

Legea privind importul unor unităţi de transport nr.244 din 18.10.2013

Scutiri aplicate la importul de către Asociaţia obştească “Prezicere Divină” din s.Ciuciuleni, raionul Hînceşti a unui tractor de marca DEUTZ D4006 (cu numărul de identificare S000019BZ140195, anul fabricării 1995, clasificat la poziţia tarifară 8701, acordat de către Asociaţia “Aktiv Hilfe fur Kinder” din Italia, fără drept de înstrăinare


    1.3.    a abroga codul scutirii 045:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

045

Legea privind importul unor bunuri nr.279 din 21.11.20131. Scutiri aplicate la importul de către Federaţia de Caiac-Canoe din Republica Moldova a următoarelor bunuri (mărfuri):

- barcă model BA 4230, clasificată la poziţia tarifară 8903;

- motor Suzuki 15ARS (pentru propulsia navei), clasificat la poziţia tarifară 8907;

- remorcher Brenderup Basic 600 U, clasificat la poziţia tarifară 8904, fără drept de comercializare

2. Scutiri aplicate la importul de către Mănăstirea “Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din s.Suruceni, r-l Ialoveni a 47 ferestre şi 4 uşi din lemn de stejar, clasificate la poziţia tarifară 7308, procurate de la compania Domus S.R.L., România, fără drept de înstrăinare


    1.4.    a completa cu codul scutirii 228:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor

TVA
228

CF, art.103 alin.(1) pсt.271)

Scutiri aplicate la importul tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 8701 90 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353 şi 843359, 8436, 8437


    1.5.    a abroga codul scutirii 306:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
TV
306

Legea nr.350-XV din 21.10.2004, art.VII, alin.(7)

 Scutiri aplicate la importul de valori materiale, folosite pentru fabricarea articolelor pentru export


    2. Direcția dezvoltare informațională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Respunderea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                               Tudor BALIŢCHI

    Nr. 280-O. Chişinău, 24 iunie 2014.