HGC551/2014
ID intern unic:  353927
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 551
din  10.07.2014
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
anexa la Programul naţional strategic în domeniul securităţii
demografice a Republicii Moldova (2011-2025)
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 617
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în anexa la Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.768 din 12 octombrie 2011 (se anexează).
    2. Cheltuielile ce ţin de realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2014-2016) vor fi efectuate din contul şi în limita alocaţiilor prevăzute anual în acest scop în bugetele instituţiilor responsabile şi altor surse, conform legislaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                     Tatiana Potîng
    Ministrul muncii,
    protecţiei sociale şi familiei                                      Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                   Anatol Arapu
    Ministrul educaţiei                                                    Maia Sandu
    Ministrul sănătăţii                                                     Andrei Usatîi

    Nr. 551. Chişinău, 10 iulie 2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.551
din 10 iulie 2014
Modificările
ce se operează în anexa la Programul naţional strategic în domeniul
securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025)
    Anexa la Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.768 din 12 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.182 - 186, art.851), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

    anexa