LPC113/2014
ID intern unic:  353958
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 113
din  03.07.2014
pentru modificarea articolului 4235 din Codul contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 451
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 4235 alineatul (1) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, textul „şi 711” se substituie cu textul „ , 711 şi 712”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Igor CORMAN

    Nr. 113. Chişinău, 3 iulie 2014.