HGC598/2014
ID intern unic:  353982
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 598
din  18.07.2014
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 1036 din 17 septembrie 2007
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 651
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1036 din 17 septembrie 2007 „Pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor consulare şi a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate contra plată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153-156, art. 1083), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre, în titlul şi în textul anexelor, cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare” şi „misiunile diplomatice şi oficiile consulare” se substituie cu cuvintele „instituţiile serviciului diplomatic”;
    2) anexa nr.1:
    la punctul 1, cuvintele „(în continuare – misiunile diplomatice)” se exclud;
    la punctul 2 şi la punctul 3 litera a), cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi misiunile diplomatice” se substituie cu cuvintele „instituţiile serviciului diplomatic”;
    punctul 3:
    la litera b), cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare” se substituie cu cuvintele „instituţiile serviciului diplomatic”;
    la litera d), cuvintele „Ministerului Afacerilor Externe  şi Integrării Europene sau misiunii diplomatice” se substituie cu cuvintele „instituţiei serviciului diplomatic”;
    punctul 6:
    în propoziţia a doua, după cuvintele „misiunile diplomatice” se introduc cuvintele „şi oficiile consulare (în continuare – misiunile diplomatice)”;
    se completează în final cu textul: „În cazul unei deprecieri a valutei ţării de reşedinţă în raport cu valuta euro mai mari de 5%, misiunea diplomatică va percepe taxa în valuta ţării de reşedinţă în echivalent faţă de taxa stabilită în euro la cursul zilnic de procurare a valutei euro, stabilit de banca care deserveşte misiunea.”;
    la punctul 10, cuvintele „oficiului consular” se substituie cu cuvintele „misiunii diplomatice”;
    la punctele 224 şi 225, după cuvîntul „misiunii” se introduce cuvîntul „diplomatice”;
    la punctul 26, cuvintele „Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi consulare” se substituie cu cuvintele „instituţiilor serviciului diplomatic”;
    la punctul 28, cuvintele „oficiilor consulare şi” se exclud;
    la punctul 30, cuvintele „oficiului consulare sau al” se exclud;
    la punctul 36, cuvintele „Subdiviziunile Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi misiunile diplomatice” se substituie cu cuvintele „Instituţiile serviciului diplomatic”;
    3) anexa nr. 2:
    la punctul 1, cuvintele „(în continuare – misiunile diplomatice)” se exclud;
    la punctul 2, cuvintele „misiunilor diplomatice” şi „misiunilor diplomatice ale Moldovei peste hotare” se substituie cu cuvintele „instituţiilor serviciului diplomatic”;
    la punctul 3 prima propoziţie, după cuvintele „misiunilor diplomatice” se introduc cuvintele „şi oficiilor consulare (în continuare – misiuni diplomatice)”; 
    punctul 8:
    în propoziţia a doua, cuvintele „şi consulare” se exclud;
    se completează în final cu textul: „În cazul unei deprecieri a valutei ţării de reşedinţă în raport cu valuta euro mai mari de 5%, misiunea diplomatică va  percepe taxa în valuta ţării de reşedinţă în echivalent faţă de taxa stabilită în euro la cursul zilnic de procurare a valutei euro, stabilit de banca care deserveşte misiunea”;
    la punctul 27, cuvintele „Misiunile diplomatice” se substituie cu cuvintele „Instituţiile serviciului diplomatic”.

    PRIM-MININSTRU                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                Natalia Gherman
    Ministrul finanţelor                                                   Anatol Arapu

    Nr. 598. Chişinău, 18 iulie 2014.