OMEC128/2014
ID intern unic:  353993
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 128
din  18.07.2014
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 983
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Valeriu Triboi, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                      Andrian CANDU

    Nr. 128. Chişinău, 18 iulie 2014.

Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 128 din 18 iulie 2014

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei
uşoare şi a tipurilor de servicii
prestate de către aceştia
pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării

mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă,
 impozitate cu TVA la cota zero


N d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

459.
Î.C.S. „LINSTIL-CONFECŢII” S.R.L.
cod fiscal 1010600027432
Nr. 1/6 din 17 iunie 2014
18.2
460.
„GL CONFECŢII” S.R.L.
cod fiscal 1013600028234
Nr. 22 din 06 septembrie 2013
18.2
461.
Î.M. „EURO OLMAR” S.R.L.
cod fiscal 10037600021139
Nr. 7 din 09 iunie 2014
18.2
462.
„AVI ART” S.R.L.
cod fiscal 1013600017775
Nr. 04/PS din 01 iunie 2014
F/nr din 10 iunie 2014
18.2
18.2
463.
B.M. „PORTAVITA” S.R.L.
cod fiscal 1002600030242
Nr. 44 din 25 iunie 2014
18.2
464.
„EXTRATEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1010600017372
Nr. 23 din 07 martie 2013
18.2