OMFC105/2014
ID intern unic:  354113
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 105
din  16.07.2014
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.188
din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă
a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al
Ministerului Finanţelor în anul 2014”
Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222     art Nr : 1045     Data intrarii in vigoare : 01.08.2014
    În  scopul asigurării concordanţei Modului de achitare şi evidenţă  a plăţilor la bugetul public naţional cu modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începînd cu anul 2014,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 312-314/1923), se operează următoarele modificări şi completări.
    1. La capitolul III „Încasările la bugetul de stat (componenta de bază )”:
    1.1. Punctul 13 se modifică şi va avea  următorul conţinut:
    „13. Contribuabilii înregistraţi în inspectoratele fiscale de stat ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, vor achita la bugetul de stat impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (cap.111 §20), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (cap.111 §21), impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate (cap.111 §22) şi impozitul pe venit din activitatea operaţională (cap.111 §23). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 5.”
    1.2. Punctul 25 se modifică şi va avea următorul conţinut:
    “25. Conform Legii nr.190 din 30 septembrie 2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare Taxa specială pentru asigurarea stabilităţii financiare (cap.122 §63) va fi transferată de către bănci la contul trezorerial de încasări 12263 00 0100 pînă la 31 ianuarie 2014.”
    2. La capitolul VI „Încasările bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale”:
    2.1. Punctul 41 se modifică şi va avea  următorul conţinut:
    “41. Contribuabilii, cu excepţia celor înregistraţi în inspectoratele fiscale de stat pe municipiile Chişinău şi Bălţi, vor vira la BUAT impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (cap.111 §20), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (cap.111 §21), impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate (cap.111 §22) şi impozitul pe venit din activitatea operaţională (cap.111 §23). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 5”
    3. În Anexa nr.1 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat”:
    - se exclude, capitolul 122 paragraful 64 „Venituri de la valorificarea activelor BC „Investprivatbank” SA în proces de lichidare”;
    - capitolul 111 paragraful 20 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „111 20 Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată”.
    4. În Anexa nr.2 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale”:
    - se exclude, capitolul 122 paragraful 67 „Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor”;
    -  capitolul 111 paragraful 20 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „111 20 Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată”;
    - capitolul 115 paragraful 41 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „115 41 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)”;
    - capitolul 122 paragraful 30 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „122 30 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii”;
    - capitolul 122 paragraful 68 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
     „122 68 Taxa pentru salubrizare”.
    Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                            Anatol ARAPU

    Nr. 105. Chişinău, 16 iulie 2014.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2