OSVC311/2014
ID intern unic:  354120
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 311
din  18.07.2014
cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul
Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor
la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222     art Nr : 1051
    În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.510 din 02.07.2014 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1001 din 19.09.2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.178-184/557 din 11.07.2014),
ORDON :
    1. Anexa nr.11 se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1.1. După codul scutirii 506 se introduce un compartiment cu următorul conţinut:

CODURILE

facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare la întroducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat

 

Cod
scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor
PV, TV,TVA, ACCIZ
    099

Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.(2);

 Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000, art.4 alin.(5);

 LTV,art.4 alin.(5);
Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 19.09.2001

Scutiri aplicate la declararea şi vămuirea mărfurilor introduse în teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale

    1.1.  În denumirea compartimentului „CODURILE facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale export” cuvîntele „în cadrul procedurii vamale export” se substiutie cu cuvintele „ la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat”.

    1.3. Compartimentul „CODURILE facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat” se completează cu codul scutirii 507 cu următorul conţinut:
 
Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

                                                          PV

507
Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997,art.4 alin.(2);
Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000, art.4 alin.(5);

LTV, art.4 alin.(5);
Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 19.09.2001

Scutiri aplicate la declaratea şi vămuirea mărfurilor scoase de pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat

 

     1.4. Se abroga codul scutirii 885:

 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
TV, Acciz, TVA
885
HG nr.1001 din 19.09.2001;

Legea nr.64 din 11.04.2014, art.II pct.1; art.V (Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997, art.4 alin.(5) şi Legea 1054-XIV din 16.06.2000 art.4 alin.(5))

 Scutiri aplicate la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi transportate în adresa agenţiilor economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămînerii acestora pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale şi declarării lor în forma stabilită de Serviciul Vamal

 
    1.5. Se abroga codul scutirii 034:
 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
TV, Acciz, TVA
034
Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 19.09.2001;

Legea nr.64 din 11.04.2014, art.II pct.1; art.V

(Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997, art.4 alin.(5) şi Legea 1054-XIV din 16.06.2000 art.4 alin.(5))

 Scutiri aplicate mărfurilor introduse în/scoase de pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova neînregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale şi declarării lor în forma stabilită de Serviciul Vamal


    2. A abroga Ordinul Serviciului Vamal nr.301-O din 11.07.2014 şi Ordinul Serviciului Vamal nr.304 din 11.07.2014.
    3. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    4. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţă brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    5. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    6. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    7. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                               Tudor BALIŢCHI

    Nr. 311-O. Chişinău, 18 iulie 2014.