OSVC322/2014
ID intern unic:  354123
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 322
din  23.07.2014
cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 11
la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 
Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222     art Nr : 1052     Data intrarii in vigoare : 01.08.2014
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul pct.7, 8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. În anexa nr.11 Codurile procedurilor vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurilor vamale se completează cu codul procedurilor vamale, după cum urmează:
93
Distrugere
9379

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală “distrugere”, anterior plasate în destinaţia vamală “zonă liberă”.


    2. A modifica la codul procedurilor vamale 4176 şi 4276 în explicaţia succintă a procedurii după sintagma „zona liberă” se va aplica semnul de punctuaţie „virgula”, mai departe citind după text.
    3. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. “Vamservinform” vor opera completarea corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    4. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    5. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    6. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    7. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    8. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Tudor BALIŢCHI

    Nr. 322-O. Chişinău, 23 iulie 2014.