LPC164/2014
ID intern unic:  354205
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 164
din  21.07.2014
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 511
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 5 litera a) din Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44,  art. 249), cu modificările ulterioare, textul „cetăţenilor străini şi apatrizilor domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii” se substituie cu textul „străinilor specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova”.
    Art. II. – La articolul 4 din Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008  cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările ulterioare, textul „cetăţeni ai altor state, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliul în Republica Moldova conform legislaţiei” se substituie cu textul „străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova”.
    Art. III. – La articolul 5 litera a) din Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 541), textul „cetăţenilor străini, refugiaţilor şi apatrizilor, domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii” se substituie cu textul „străinilor specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova”.
    Art. IV. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Igor CORMAN

    Nr. 164. Chişinău, 21 iulie 2014.