HGM649/2014
ID intern unic:  354359
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 649
din  13.08.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 697
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Asigurarea financiară a punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri se va efectua din contul şi în limitele cheltuielilor de personal aprobate anual în bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                               Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                           Anatol Arapu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                Valentina Buliga

    Nr. 649. Chişinău, 13 august 2014.

 
             Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 649
din 13 august 2014
 
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. În anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, în nota la tabelul nr.1, poziţia „Serviciul securitate internă şi combatere a corupţiei” se substituie cu poziţia „Serviciul protecţie internă şi anticorupţie”, iar după poziţia „Serviciul protecţie internă şi anticorupţie” se completează cu poziţia „Serviciul dirijare operaţională şi inspectare”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 856), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 2 al Hotărîrii:
    a) la alineatul patru, cifra „2477” se substituie cu cifra „2474”;
    b) la alineatul cinci, cifra „3500” se substituie cu cifra „3496”;
    2) anexa nr.3:
    a) după poziţia „Serviciul protecţie internă şi anticorupţie*” se completează cu poziţia „Serviciul dirijare operaţională şi inspectare ***”;
    b) după sintagma „**Serviciul public cu statut de direcţie pe lîngă minister” se completează cu sintagma „***Serviciul public cu statut de direcţie generală pe lîngă minister”;
    c) în Notă, după sintagma „Serviciul protecţie internă şi anticorupţie” se completează cu sintagma „Serviciul dirijare operaţională şi inspectare”.
    4. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 434 din 19 iunie 2012 „Cu privire la Poliţia de Frontieră” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 131-134, art. 485), cu modificările şi completările ulterioare, cifra „3500” se substituie cu cifra „3496”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 273-279, art. 1064), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) din titlul Hotărîrii, sintagma „al Ministerului Afacerilor Interne” se exclude;
    2) la punctul 2, cifrele „9243”, „2621” şi „6511” se substituie, respectiv, cu cifrele „9231”, „2611” şi „6509”.