HGC651/2014
ID intern unic:  354361
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 651
din  13.08.2014
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.983
din 22 decembrie 2012
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 699
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.983 din 22 decembrie 2012 „Cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272, art.1057), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre, punctul 3 se abrogă;
    2) în anexa nr.1 punctul 10 litera d), cuvintele „conform metodologiei aprobate de Guvern,” se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                             Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu

    Nr. 651. Chişinău, 13 august 2014.