OMFC118/2014
ID intern unic:  354363
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 118
din  04.08.2014
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind executarea  de casă a  mijloacelor bugetului public naţional
prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 1162     Data intrarii in vigoare : 15.08.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerul Finanţelor”:
    1.1. Denumirile conturilor contabile de gradul II se modifică şi se expun în următoarea redacţie:

Codul contului
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
De gradul I
De gradul II
1
2
3
4
 
6201

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform legii bugetului de stat

A
 
6203

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special de la bugetul de stat conform legii bugetului de stat

P
 
6501

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi conform legii bugetului de stat

A
 
6503

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la bugetul de stat conform legii bugetului de stat

P
 

    1.2. Se introduc următoarele conturi contabile noi, cu următorul conţinut:

Codul contului
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
De gradul I
De gradul II
1
2
3
4

Clasa 6 DECONTĂRI ÎNTRE BUGETE

62

Transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

A-P
 
6202

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

A
 
6204

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

P
63

Transferuri cu destinaţie specială între bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special şi bugetul local

A-P
 
6302

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special la bugetul local

A
 
 
6304

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

P
65

Transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi

A-P
 
 
6502

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul local conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

 
A
 
6504

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

 
P
 

    2. În punctul 7.4.1 „Corespondența conturilor evidenței contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor”,

    2.1. Se modifică înscrierile contabile care se expun în următoarea redacție:

 
Nr.
d/o
Conţinutul operaţiunii

Simbolul conturilor

Debit
Credit
1
2
3
4
III. Cheltuieli de bază
73

Efectuarea cheltuielilor de casă ale bugetului de stat

2101
1101,
1104
77

Restabilirea mijloacelor bugetare (micşorarea cheltuielilor) la conturile curente ale bugetului de stat

1101,
1104
2101
V. Operaţiuni de depozitare
94

Depozitarea mijloacelor bugetului de stat:

- la Banca Naţională a Moldovei
1106
1101,
1104
- în titluri şi hîrtii de valoare la BNM
1107
1101,
1104
- în bănci comerciale
1108
1101,
1104
- în titluri şi hîrtii de valoare
1109
1101,
1104
100

Retragerea mijloacelor bugetului de stat depozitate:

- în BNM
1101,
1104
1106
- în titluri şi hîrtii de valoare la BNM
1101,
1104
1107
- în bănci comerciale
1101,
1104
1108
- în titluri şi hîrtii de valoare
1101,
1104
1109

VII. Decontări între bugete

132

Transferurile cu destinaţie specială, transmise de la bugetul de stat bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform legii bugetului de stat

6201
1101
1321

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi conform legii bugetului de stat

6501
1101
133

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special la bugetul de stat conform legii bugetului de stat

1101
6201
1333

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi conform legii bugetului de stat

1101
6501
134

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special de la bugetul de stat conform legii bugetului de stat

1201
6203
1341

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la bugetul de stat conform legii bugetului de stat

1301
6503
135

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială, primite de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special de la bugetul de stat conform legii bugetului de stat

6203
1201
1351

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la bugetul de stat conform legii bugetului de stat

6503
1301

X. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

192

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform legii bugetului de stat

9101
6201
1921

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi conform legii bugetului de stat

9101
6501

XI. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul raional, municipal Bălţi,

municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut

juridic special

226

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special din bugetul de stat conform legii bugetului de stat

6203
9201
2261

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la bugetul de stat conform legii bugetului de stat

6503
9301

    2.2. Se introduc următoarele înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut:

Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii

Simbolul conturilor

Debit
Credit
1
2
3
4

VII. Decontări între bugete

1322

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6202
1101
1323

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

1101
6202
1352

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

1201
6204
1353

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială primite de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6204
1201
1415

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special bugetului local

6302
1201
1416

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special bugetului local

1201
6302
1431

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

1301
6304
1432

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

6304
1301
1471

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat la bugetul local conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6502
1101
 
1472

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat la bugetul local conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

1101
6502
 
1473

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

1301
6504
 
1474

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6504
1301
 

X. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

1922

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

9101
6202
 
1923

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul local conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

9101
6502
 

XI. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

 
2262

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6204
9201
 
2281

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special la bugetul local

9201
6302
 

XII. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul local

 
2481

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

6304
9301
 
2491

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6504
9301
 
    3. Înscrierile contabile 1331, 1332, 151 și 152 se exclud.

    4. Se modifică și se expun în redacție nouă următoarele anexe:

    4.1. Anexa nr.I-1 „Ordin de plată (tip.doc.1)”:                 


    anexa nr.I-1

    4.2. Anexa nr.I-3 „Notă de transfer (tip.doc.10.TT)”:

    anexa nr.I-3

    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                               Anatol ARAPU

    Nr. 118. Chişinău, 4 august 2014.