OMMPSFC107/2014
ID intern unic:  354368
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 107
din  30.07.2014
cu privire la modificarea şi completarea
Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica
Moldova (CORM 006-14)

Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 1167
    În conformitate cu procedura stabilită de modificare şi completare a Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14),
ORDON:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr. 22 din 3 martie 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi se va publica pe pagina web a ministerului.

    MINISTRUL MUNCII, PROTECȚIEI
    SOCIALE ȘI FAMILIEI                                       Valentina BULIGA

    Nr. 107. Chişinău, 30 iulie 2014.


Anexă
la Ordinul ministrului muncii,
protecţiei sociale şi familiei
nr. 107 din 30.07.2014


Modificările şi completărilor

ce se operează în Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova

    Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22 din 3 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldovei, 2014, nr. 120-126, art. 670) se modifică și se completează după cum urmează:

    1.   În partea 2-а „Descrierea grupelor de ocupații”:

    1)   grupa de bază 3119 „Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare”se completează cu poziția 311945 după cum urmează:

Codul
ocupației
 
 
Tipul ocupației
Codul categoriei
 
311945
Tehnician cosmetică și frizerie
2
 

    2)   grupa de bază 4321 „Funcționari în evidența stocurilor” se completează cu poziția 432110 după cum urmează:  

 
Codul
ocupației
 
 
Tipul ocupației
Codul categoriei
 
432110
Șef raion produse alimentare/nealimentare
3
 

    3)    din grupa de bază 3411 „Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi”se exclud pozițiile:

   
Codul
ocupației
 
 
Tipul ocupației
Codul categoriei
 
341102

Executor judecătoresc (calificare medie)

2
341103

Executor judecătoresc stagiar

3
 

    2.      În „Indexul alfabetic al ocupaţiilor”:

    1)    după poziția 352213 se completează cu poziția 311945 cu următorul cuprins:

 
311945
Tehnician cosmetică și frizerie
2
 
 
 

    2) după poziția 133025 se completează cu poziția 432110 cu următorul cuprins:

 
432110
 Șef raion produse alimentare/nealimentare
3
 
 
 

    3) se exclud următoarele poziții:

 
341102

Executor judecătoresc (calificare medie)

2
 
 
341103

Executor judecătoresc stagiar

3