HGC654/2014
ID intern unic:  354405
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 654
din  15.08.2014
pentru modificarea şi completarea anexei la
Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier
pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.168
din 11 martie 2014
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 247-248     art Nr : 701
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa la Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.168 din 11 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.60-65, art.185), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) compartimentul ”Municipiul Chişinău”:

    poziţia 1 va avea următorul cuprins:

 
 
Truşeni

Strada Iurii Gagarin, satul Truşeni –1,5 km

200 000
 
Strada Dacia, satul Truşeni – 1,2 km
100 000
 

Strada Gheorghe Madan, satul Truşeni – 1,0 km

100 000
„1.

Strada 31 August, satul Truşeni – 0,8 km

100 000
 

Strada Serghei Lazo, satul Truşeni – 600 m

100 000
 

Reparaţia străzii Drumul Vilelor (de la strada Codrilor), satul Dumbrava –1000 m

1 500 000”;

   

    poziţia „Total municipiul Chişinău” va avea următorul cuprins:

„Total municipiul Chişinău
9 700 000”;
   
    2) compartimentul „Anenii Noi”:

    poziţia 21 va avea următorul cuprins:

„21.
Maximovca
Reparaţia drumului central, satul Maximovca
550 000”;

    se completează cu o nouă poziţie, 211, cu următorul cuprins:

211.
Mereni

Reparaţia drumului local L 478 Mereni – Maximovca (porţiunea de drum între kilometrul 0,6 şi 1,4)

500 000”;
     3) la compartimentul „Briceni”, poziţia 43 va avea următorul cuprins:
„43.
Şirăuţi

Reparaţia drumurilor locale, variantă albă,

satul Şirăuţi
 400 000”;
     4) la compartimentul „Călăraşi”, poziţia 102 va avea următorul cuprins
102.
Pîrjolteni

Reparaţia drumurilor din intravilanul satului

 400 000”;
    5) compartimentul „Căuşeni”:

    poziţiile 123 şi 130 se exclud;

    poziţia 124 va avea următorul cuprins:

„124.
Ursoaia

Reparaţia cu beton asfaltic a drumului de acces spre satul Ursoaia L-526.3

2 500 000”;
   
     poziţia 127 va avea următorul cuprins:

„127.
Taraclia

Reparaţia drumurilor locale, satul Taraclia

1 600 000”;

  

    6) la compartimentul „Edineţ”, poziţia 227 va avea următorul cuprins:

 
„227.
Terebna

Reparaţia drumurilor locale din intravilanul satului Terebna

   250 000”;

   

    7) compartimentul „Floreşti”:

    poziţia 271 va avea următorul cuprins:

271.
Ştefăneşti

Reparaţia drumului din intravilanul satului

 400 000”;

   

    poziţia 273 va avea următorul cuprins:

„273.
Alexeevca

Drumurile de acces spre cimitir, biserică, gimnaziu, grădiniţă, satul Dumitreni

 80 000

Drumurile locale, satul Chirilovca

 70 000

Drumurile de acces spre cimitir, biserică, gimnaziu, grădiniţă, satul Alexeevca

250 000”;

   

    poziţia 275 va avea următorul cuprins:

275.
Mărculeşti

Reparaţia unei porţiuni de drum din satul Mărculeşti

150 000”;

   

    8) la compartimentul „Glodeni”, poziţia 292 va avea următorul cuprins:

„292.
Cobani

Reparaţia drumului de acces spre satul

Cobani
360 000”;

   

    9) la compartimentul „Ialoveni”, poziţia 345 va avea următorul cuprins:

„345.
Zîmbreni

Reparaţia drumurilor locale adiacente străzii

Ion Creangă
1 200 000”;

   

    10) compartimentul „Orhei”:

    poziţia 436 va avea următorul cuprins:

„436.
Sămănanca

Reparaţia drumului, variantă albă, satul Sămănanca

  200 000”;
  

    poziţia 462 va avea următorul cuprins:

462.
Selişte
Reparaţia drumurilor locale, comuna Selişte

 600 000”;

   

    11) la compartimentul „Sîngerei”, poziţia 525 va avea următorul cuprins:

 
„525.
Ciuciuieni

Procurarea pietrişului pentru întreţinerea drumurilor locale

 250 000”;

   

    12) la compartimentul „Soroca”, poziţia 560 va avea următorul cuprins:

„560.
Bulboci

Reparaţia drumului de acces către podul din satul Bulboci, comuna Bulboci

1 200 000”
   
    13) compartimentul „Străşeni”:

    poziţia 570 va avea următorul cuprins:

„570.
Negreşti

Reparaţia drumului ce leagă partea de jos a satului cu traseul central, satul Negreşti

 300 000
Reparaţia drumului, variantă albă, satul Negreşti – 1,8 km
 500 000”;
    
    poziţia 586 va avea următorul cuprins
:
„586.
Oraşul Străşeni
Reparaţia străzii Unirii, oraşul Străşeni
2 550 000
Reparaţia străzilor Varlaam şi Valeriu Cupcea, oraşul Străşeni
1 600 000
Reparaţia străzilor Toma Ciorbă, Iachir, Frunză
450 000”;
 

    poziţia „Total Străşeni” va avea următorul cuprins:
Total Străşeni
17 280 000”;

    14) compartimentul „Ştefan Vodă”:

    poziţia 613 va avea următorul cuprins:

„613.
Slobozia
Reparaţia unui sector de drum pe strada Ştefan cel Mare, satul Slobozia
 400 000”;


    se completează cu o nouă poziţie, 6141, cu următorul cuprins:

„6141.
Carahasani

Asfaltarea drumului de conexiune cu traseul naţional R30 prin satul Carahasani (drum local)

 500 000”;


    15) la compartimentul „UTA Găgăuzia”, poziţia 686 va avea următorul cuprins:

„686.
Ceadîr-Lunga
Reparaţia străzii Calinin, variantă albă
 500 000”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                            Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu

    Nr. 654. Chişinău, 15 august 2014.