LPC156/2014
ID intern unic:  354422
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 156
din  18.07.2014
pentru completarea unor acte legislative

Publicat : 22.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 249-255     art Nr : 570
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Capitolul II secţiunea I din Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

    punctul 2 „Funcții publice de conducere” se completează cu poziția „B25” cu următorul cuprins:


B25
Şef/şef adjunct subdiviziune teritorială

- conduce activitatea unei subdiviziuni teritoriale din subordinea autorităţii administrative centrale;

- posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii,

de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;

- este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea subdiviziunii teritoriale

- 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
- abilităţi de utilizare a computerului

    punctul 3 „Funcții publice de execuție” se completează cu pozițiile „C43”, „C44” și „C45” cu următorul cuprins:


C43
Inspector principal

- realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;

- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;

- manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;

- dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor
- 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
- specializare în domeniul de activitate;

- deţinere a certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;

- abilităţi de utilizare a computerului
C44
Inspector superior
 

- realizează sarcini de complexitate medie în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;

- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;

- manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;

- de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/problemelor de complexitate înaltă

- 1 an de experienţă profesională în domeniu;
- specializare în domeniul de activitate;

- deţinere a certificatului de calificare al auditorului;

- abilităţi de utilizare a computerului
C45
Inspector
 

- realizează sarcini de complexitate scăzută în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;

- aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior;

- are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului

- abilităţi de utilizare a computerului
    Art.  II. – Anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, după poziţia „Şef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali” se completează cu poziţia:
    „Director general, director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                Serghei SÎRBU

    Nr. 156. Chişinău, 18 iulie 2014.