OSVC346/2014
ID intern unic:  354472
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 346
din  11.08.2014
cu privire la completarea anexei nr.11 al Ordinului
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 22.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 249-255     art Nr : 1223
    În conformitate cu prevederile Legii privind importul unor dispozitive medicale nr.124 din 10.07.2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/485 din 08.08.2014),
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se completează cu următorul cod de scutire:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
PV, TV, Acciz, TVA
050Legea privind importul unor dispozitive medicale nr.124 din 10.07.2014

Scutiri aplicate la importul de către Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului a unor dispozitive medicale (conform anexei), fără drept de înstrăinare şi de utilizare în alte scopuri


    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                     Tudor BALIŢCHI

    Nr. 346-O. Chişinău, 11 august 2014.