OMEC151/2014
ID intern unic:  354539
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 151
din  21.08.2014
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 29.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 256-260     art Nr : 1246
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Tudor Copaci, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                 Andrian Candu

    Nr. 151. Chişinău, 21 august 2014.

Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 151 din  21 august 2014
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

465. „INSTACON” S.R.L.
cod fiscal 1003609000397
Nr. 01INS/2014 din 23 iunie 2014 18.2
466.

Firma Iniţiativă Ecologică „ŞALTOIANCA” S.R.L.

cod fiscal 1003600012894
Nr. 46 din 30 iunie 2014 18.2
467. „TEXACTIV” S.R.L.
cod fiscal 1013605001353
Nr. 2/14 din 01 iulie 2014 18.2
468. Î.S. „RUSSCA”
cod fiscal 1003605003817
Nr. 5-06/10 din 07 iulie 2014 18.2
469. S.C. „IRADEX-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1007600004633
Nr. 07/2014 din 21 iulie 2014 18.2