LPC162/2014
ID intern unic:  354578
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 162
din  18.07.2014
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 05.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 261-267     art Nr : 582
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 45 din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În zonele în care nu există surse necesare de apă de suprafaţă, dar există rezerve suficiente de ape subterane, inclusiv cu proprietăţi potabile, se permite folosirea acestora în alte scopuri decît cel al alimentării cu apă potabilă şi menajeră în baza unor reglementări aprobate de Guvern.”
    Art. II. – La articolul 63 alineatul (2) din Codul subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75–77, art. 197), cu modificările ulterioare, textul „conform art. 96 din Codul apelor nr. 1532-XII din 22 iunie 1993” se substituie cu textul „conform prevederilor Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Igor CORMAN

    Nr. 162. Chişinău, 18 iulie 2014.