HGC721/2014
ID intern unic:  354602
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 721
din  03.09.2014
cu privire la reorganizarea unor instituţii
de învăţămînt secundar profesional
Publicat : 05.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 261-267     art Nr : 769
    În conformitate cu art.401 alin.(7) lit. a) şi art. 62 alin.(5) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, art.69 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul optimizării reţelei instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează, începînd cu anul de studii 2014–2015, următoarele instituţii de învăţămînt secundar profesional:
    Şcoala Profesională nr.9, mun.Chişinău, prin absorbţia Şcolii de Meserii nr. 1, s. Pruncul, mun. Chişinău;
    Şcoala Profesională nr.7, mun. Chişinău, prin absorbţia Şcolii de Meserii nr.2, or. Cricova, mun. Chişinău;
    Şcoala Profesională nr.3, mun.Chişinău, prin  absorbţia Şcolii de Meserii nr.3, or. Cricova, mun. Chişinău;
    Şcoala Profesională, or. Soroca, prin absorbţia Şcolii de Meserii nr.4, or. Soroca;
    Şcoala de Meserii nr.10, or. Briceni, prin absorbţia Şcolii de Meserii nr.5, or. Lipcani, r-nul Briceni;
    Şcoala Profesională, or. Hînceşti, prin absorbţia Şcolii de Meserii nr.6, s. Rusca, r-nul Hînceşti.
    2. Transmiterea bazei tehnico-materiale, didactice de la instituţiile de învăţămînt absorbite la instituţiile de învăţămînt absorbante se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Organizarea grupelor în cadrul instituţiilor de învăţămînt secundar profesional pentru formarea profesională a deţinuţilor, începînd cu anul de studii 2014-2015, se aprobă prin ordinul comun al Ministerului Justiţiei şi Ministerului Educaţiei.
    4. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reorganizarea instituţiilor menţionate în punctul 1 al prezentei hotărîri se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.
    5. Din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, se exclud poziţiile:
    „Şcoala de Meserii nr. 1, s. Pruncul, mun. Chişinău;
    Şcoala de Meserii nr. 2, or. Cricova, mun. Chişinău;
    Şcoala de Meserii nr. 3, or. Cricova, mun. Chişinău;
    Şcoala de Meserii nr. 4, or. Soroca;
    Şcoala de Meserii nr. 5, or. Lipcani, r-nul Briceni;
    Şcoala de Meserii nr. 6, s. Rusca, r-nul Hînceşti”.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Justiţiei şi Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Andrian Candu
    Ministrul justiţiei                                                   Oleg Efrim
    Ministrul educaţiei                                                 Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 721. Chişinău, 3 septembrie 2014.