OSVC367/2014
ID intern unic:  354614
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 367
din  26.08.2014
cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 8 la
Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi
completarea declaraţiei vamale în detaliu
Publicat : 05.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 261-267     art Nr : 1277     Data intrarii in vigoare : 05.09.2014
    Întru asigurarea aplicării a prevederilor Hotărîrii Guvernului cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 258-261/1002 din 15.11.2013,
ORDON:
    1. Anexa nr.8 din Ordinul Serviciului Vamal “Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” nr.346-O din 24.12.2009 se modifică după cum urmează:
    a) textul “0100 Post Vamal Electronic” se exclude.
    b) se completează cu următoarele:
1500
Post Vamal Electronic Bender
1530
Post Vamal Bender 2 intern (feroviar)
2000
Post Vamal Electronic Briceni
2025
Post Vamal Lipcani intern feroviar
2500
Post Vamal Electronic Cahul
3000
Post Vamal Electronic Chişinău
3032
Subzona nr.4 ZEL Bălţi (Străşeni)
4500
Post Vamal Electronic Leuşeni
6500
Post Vamal Electronic Ungheni
9000
Post Vamal Electronic Bălţi

    2. Direcţia dezvoltarea informaţională din cadrul Serviciului Vamal şi Î.S. “Vamservinform” vor opera completarea corespunzătoare în Sistemul Informaţional Integrat Vamal.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                            Tudor BALIŢCHI

    Nr. 367-O. Chişinău, 26 august 2014.