OSVC381/2014
ID intern unic:  354658
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 381
din  02.09.2014
cu privire la completarea anexei nr.10 la Ordinul
nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 12.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 270-274     art Nr : 1294
    În conformitate cu prevederile Anexei XV „Eliminarea taxelor vamale” la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27.06.2014 şi ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014, (Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 18.07.2014),
O R D O N :
    1. Anexa nr.10 „Lista codurilor preferinţelor tarifare” se completează cu codul „200”:
Cod
Acord de Asociere
200

Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27.06.2014 şi ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014 (Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 18.07.2014), pentru produsele originare din Uniunea Europeană

 
    2. Direcţia dezvoltare informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIUL VAMAL                                         Tudor BALIŢCHI

    Nr. 381-O. Chişinău, 2 septembrie 2014.