OSVC384/2014
ID intern unic:  354659
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 384
din  04.09.2014
cu privire la completarea anexei nr. 11 şi anexei nr.14
la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu”
Publicat : 12.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 270-274     art Nr : 1295
    În conformitate cu prevederile art.28 lit.i) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tafirul vamal şi art.37 din Codul vamal,
O R D O N :
    1.  Anexa nr.11 „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale” acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1.1. a completa cu codul scutirii 052:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
 PV,TV, TVA, ACCIZ
052

 Legile de derogare (după publicarea în Monitorul Oficial)

Scutiri aplicate la importul mărfurilor în conformitate cu legile de derogare, cu excepţia mijloacelor de transport

 
    1.2. a completa cu codul scutirii 339
 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
 TV
339

TV, art.28 lit.i);
CF, art.103 alin.(2) lit.b);

CF, art.124 alin.(8);
CV, art.37

Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul cînd la realizarea exportului suma TVA şi accizelor (după caz) pentru marfa respectivă a fost restituită

 
    1.3. a completa cu codul scutirii 450:
 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
 TV, ACCIZ
450

LTV, art.28 lit.i);
CF, art.124 alin.(8);
CF, art.103 alin.(2) lit.b);
CV, art.37

 

Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul cînd la realizarea exportului suma accizelor pentru marfa respectivă nu a fost restituită, iar suma TVA a fost restituită

 
    1.4.  a completa cu codul scutirii 717:
 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
 TV, TVA
717

LTV, art.28 lit.i);
CF, art.124 alin.(8);
CF, art.103 alin.(2) lit.b);
CV, art.37

 

Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul cînd la realizarea exportului suma accizelor pentru marfa respectivă a fost restituită, iar suma TVA nu a fost restituită 

    1.5.   a expune codul scutirii 870 în următoarea redacţie:

 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
 TV, TVA, ACCIZ
870

TV, art.28 lit.i);
CF, art.124 alin.(8);
CF, art.103 alin.(2) lit.b);
CV, art.37

Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul cînd la realizarea exportului suma TVA şi accizelor (după caz) pentru marfa respectivă nu a fost restituită
 

 

    2.  Anexa nr.14 Lista codurilor documentelor anexate se completează cu codul 169 cu următorul conţinut:

 

Cod
document

Descriere documente
169
Numărul Legii de derogare publicată în Monitorul Oficial

    3. Direcţia dezvoltare informaţională şi  Î.S.”Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    4. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    5. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    6. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    7. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIUL VAMAL                                         Tudor BALIŢCHI

    Nr. 384-O. Chişinău, 4 septembrie 2014.