OSVC386/2014
ID intern unic:  354660
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 386
din  05.09.2014
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 12.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 270-274     art Nr : 1296
    În conformitate cu prevederile art.13 din Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniul protecţiei civile, prevenirii avariilor industriale, calamităţilor naturale şi lichidării consecinţelor lor din 14.02.1995, semnat la Chişinău la 14.02.1995, în vigoare din 13.07.1995 şi Hotărîrii Guvernului nr.656 din 18.08.2014 cu privire la unele măsuri organizatorice pentru desfăşurarea lucrărilor de demontare a funicularului industrial peste rîul Nistru dintre oraşele Rezina şi Rîbniţa (Monitorul Oficial nr.249-255/706 din 22.08.2014),
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale” acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale “5300”, “5357”, “5371”, “5753”, “5754”, “3153”, “3157” se completează cu următorul cod de scutire:
 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
PV
508
 
 
 
 
 
 
 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniul protecţiei civile, prevenirii avariilor industriale, calamităţilor naturale şi lichidării consecinţelor lor din 14.02.1995;

Hotărîrea Guvernului nr.656 din 18.08.2014
 

    Scutiri aplicate la vămuirea mărfurilor şi vehiculului aerian în regim vamal de admitere temporară destinate utilizării de către specialiştii Ministerului Protecţiei Civile, Situaţiilor Excepţionale şi Lichidării Consecinţelor Calamităţilor Naturale al Federaţiei Ruse la lucrările de demontare a funicularului industrial peste rîul Nistru dintre oraşele Rezina şi Rîbniţa


    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. ”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIUL VAMAL                                         Tudor BALIŢCHI


    Nr. 386-O. Chişinău, 5 septembrie 2014.