HGM745/2014
ID intern unic:  354713
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 745
din  10.09.2014
cu privire la modificarea denumirii Colegiului
Financiar-Bancar „Alexandru Diordiţa” din Chişinău
Publicat : 19.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 275-281     art Nr : 799
    MODIFICAT
   
HG872 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.976


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Denumirea Colegiului Financiar-Bancar „Alexandru Diordiţa” din Chişinău se modifică în Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău.
    [Pct.2 abrogat prin HG872 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.976]
    3. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Colegiul Financiar-Bancar „Alexandru Diordiţa” din Chişinău” se substituie cu poziţia „Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău”.
    4. Se abrogă pct. 2 şi 3 ale Hotărîrii Guvernului nr. 686 din 13 decembrie 1996 „Cu privire la eternizarea memoriei lui Alexandru Diordiţa” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 16-17, art. 179), cu modificările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                      Maia Sandu

    Nr. 745. Chişinău, 10 septembrie 2014.