HGC746/2014
ID intern unic:  354714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 746
din  10.09.2014
cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept
de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale,
pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de
180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul
primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în
exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014
Publicat : 19.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 275-281     art Nr : 800
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.134-141, art. 397) se completează cu poziţiile 6-8 cu următorul cuprins:

„6. „ARNAUT PETROL” S.A. 1003611151755 Distilarea țițeiului
7. „ALFA-NISTRU” S.A. 1003607003132

Prepararea sucurilor din fructe și legume;

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

8. „INFINITEXTIL” S.R.L. 1011600042403

Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei;

Fabricarea altor articole textile, neincluse în alte categorii;

Fabricarea de articole tricotate si croşetate;

Fabricarea de articole de ciorăpărie prin tricotare sau croşetare”


    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 746. Chişinău, 10 septembrie 2014.