OMFC163/2014
ID intern unic:  354730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 163
din  15.09.2014
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 19.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 275-281     art Nr : 1304
    În temeiul prevederilor art. 104 lit. g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Tudor Copaci, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                              Andrian CANDU

    Nr. 163. Chişinău, 15 septembrie 2014.


Anexă
la ordinul Ministerului Economiei
nr. 163 din 15 septembrie 2014
LISTA 

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi

a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul

Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub

regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA

la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

470. „LORIDON GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1013600015863
Nr. 04/2014 din 25 iulie 2014
Nr. 5-06/13 din 20 august 2014
Nr. 14/04 din 22 august 2014
18.2
18.2
18.2
471. Î.M. „VOMOS GROUP” S.R.L.
cod fiscal 1006600004094
Nr. 032/24 din 30 iulie 2014 18.2
472. „TEXACTIV” S.R.L.
cod fiscal 1013605001353
Nr. 14/02 din 13 august 2014 18.2
473. Î.M. „AYDISU” S.R.L.
cod fiscal 1007600018735
Nr. 2/2014 din 05 august 2014 18.2