OMFC136/2014
ID intern unic:  354823
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 136
din  16.09.2014
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind executarea  de casă a  mijloacelor bugetului public
naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din
28 noiembrie 2005
Publicat : 26.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 282-289     art Nr : 1355     Data intrarii in vigoare : 26.09.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări:
    1. În punctul 7.4.1 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”:
    1.1. Indicii numerelor de ordine ale următoarelor înscrieri contabile:
Nr.
d/o
Conţinutul operaţiunii

Simbolul conturilor

Debit
Credit
1
2
3
4

VII. Decontări între bugete

1411

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special bugetului local

6302
1201
1412

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special bugetului local

1201
6302
1479

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat la bugetul local conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6502
1101
14710

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat la bugetul local conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

1101
6502
14711

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

1301
6504
14712

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6504
1301
 

X. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

 
1924

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

9101
6202
 
1925

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul local conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

9101
6502
 

XII. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul local

 
2492

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6504
9301
 
    se modifică și devin respectiv 1411, 1412, 1479, 14710, 14711, 14712, 1924, 1925 și 2492 după cum urmează:
Nr.
d/o
Conţinutul operaţiunii

Simbolul conturilor

Debit
Credit
1
2
3
4

VII. Decontări între bugete

1411

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special bugetului local

6302
1201
1412

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat prin intermediul bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special bugetului local

1201
6302
1479

Transferurile cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat la bugetul local conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6502
1101
14710

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat la bugetul local conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

1101
6502
14711

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

1301
6504
14712

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6504
1301
 

X. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

 
1924

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

9101
6202
 
1925

Transferurile cu destinaţie specială transmise din bugetul de stat la bugetul local conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

9101
6502
 

XII. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul local

 
2492

Transferurile cu destinaţie specială primite de către bugetul local de la bugetul de stat conform altor acte legislative și normative decît legea bugetului de stat

6504
9301
 
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                     Anatol ARAPU

    Nr. 136. Chişinău, 16 septembrie 2014.