HGC771/2014
ID intern unic:  354857
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 771
din  23.09.2014
pentru modificarea şi completarea Programului privind
repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014

Publicat : 30.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 290-292     art Nr : 822
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.168 din 11 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.60-65, art.185), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1) Programul va avea următorul cuprins:
„Programul

privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014

 
    Cheltuieli totale: 1326,593, inclusiv:

    I. Lucrări de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice, în volum de 906,930 milioane lei, conform tabelului.

Nr.
crt.
Articolul de cheltuieli

Volumul de lucrări (milioane lei)

total
inclusiv pentru
drumurile naţionale
drumurile locale
1
2
3
4
5
 
Total
906,930
550,250
356,680
1.
 
Întreţinerea drumurilor - total
848,483
509,703
338,780
inclusiv:
253,953
142,953
111,000

întreţinerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea părţii carosabile cu adaos de material, întreţinerea terasamentului şi a sistemelor de evacuare a apelor, întreţinerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundaţii, cu spălarea terasamentului şi distrugerea podurilor, alunecări de teren etc.)

 
 
 
reparaţii periodice, curente şi tratamente
444,530
260,750
183,780

lucrări pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere (marcajul părţii carosabile, parapetul metalic, înlocuirea şi reparaţia indicatoarelor de circulaţie)

49,000
40,000
9,000

întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea poleiului)

80,000
50,000
30,000

evidenţa tehnică a drumurilor şi implementarea sistemului de optimizare a lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a lor

2,000
1,000
1,000

elaborarea documentelor normative, dezvoltarea bazei informaţionale şi colaborarea internaţională

2,000
2,000
0,000
administrarea drumurilor publice
16,000
12,000
4,000
control sarcinii pe osie
1,000
1,000
0,000
2.

Reparaţia drumurilor şi a construcţiilor inginereşti (inclusiv achitarea datoriilor pentru lucrărilor efectuate în anii precedenţi)

34,447
19,547
14,900
3.

Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi procurare a terenurilor

12,000
9,000
3,000
4.

Procurarea de maşini, autospeciale şi utilaje pentru întreţinerea şi administrarea drumurilor (freze de zăpadă)

12,000
12,000
0,000
 
    II. Întreținerea în intravilanul localităților a căilor de accese la instituţiile de menire social-culturală, în volum de 419,663 milioane lei, conform anexei.”;
    2) anexa la Program: 
     a) la compartimentul „Municipiul Chișinău”, poziţiile 1 şi „Total municipiul Chişinău” vor avea următorul cuprins:
 
„1.
Truşeni
Strada Iuri Gagarin, satul Truşeni –1,5 km
200 000
Strada Dacia, satul Truşeni – 1,2 km
100 000

Strada Gheorghe Madan, satul Truşeni – 1,0 km

100 000

Strada 31 August, satul Truşeni – 0,8 km

100 000
Strada Serghei Lazo, satul Truşeni – 600 m
100 000
Reparaţia străzii Durlești, comuna Truşeni
1 600 000”;
Total municipiul Chișinău
9 800 000”;
 

    b) la compartimentul „Cahul”, pozițiile 67, 76, 78 şi „Total Cahul” vor avea următorul cuprins:

 
„67.
Giurgiuleşti
Reparaţia străzii Mecanizatorului (Cimitirului), satul Giurgiuleşti
400 000
Reparația trotuarului, satul Giurgiuleşti
500 000”;
„76.
Slobozia Mare
Reparaţia trotuarului pe Uliţa Mare, satul Slobozia Mare
600 000
Reparația trotuarelor, satul Slobozia Mare
100 000”;
„78.
Văleni
Reparaţia unui sector de drum din strada Nucilor, satul Văleni
750 000
Reparația drumurilor, satul Văleni
140 000
Total Cahul
15 520 000”;
 

    c) la compartimentul „Cantemir”, poziţiile 91, 94 şi Total Cantemir” vor avea următorul cuprins:

 
„91.
Cîietu
Reparația drumului, comuna Cîietu – 6 km
1 000 000”;
„94.
Ţiganca
Reparația drumul de acces spre gimnaziu, satul Ţiganca
500 000
Reparația drumului de acces spre cimitir, satul Ghioltosu
600 000
Reparația drumurilor, comuna Ţiganca
300 000
Total Cantemir
13 450 000”;
 

    d) la compartimentul „Călărași”, poziţiile 105, 116 şi „Total Călăraşi” vor avea următorul cuprins:

 
„105.
Sipoteni
Drumul central, satul Sipoteni – 6000 m
400 000
Reparaţia drumurilor, satul Sipoteni
2 240 000”;
„116.
Vălcineţ

Reparaţia drumurilor şi a podurilor, inclusiv cu beton asfaltic, satul Vălcineţ

950 000
Total Călăraşi
16 061 000”;
 

    e) la compartimentul „Căușeni”, poziţiile 137 şi „Total Căuşeni” vor avea următorul cuprins:

 
„137.
Cîrnăţeni
Reparaţia drumurilor locale, satul Cîrnăţeni
760 000
Total Căușeni
10 660 000”;
 

    f) la compartimentul „Cimișlia”, pozţiile 148 şi „Total Cimişlia” vor avea următorul cuprins:

 
„148.
Gura Galbenei
Reparaţia străzii Mihai Eminescu, satul Gura Galbenei
150 000
Reparaţia drumului de acces către şcoală, satul Gura Galbenei
1 000 000”;
Total Cimișlia
13 300 000”;
 

    g) la compartimentul „Criuleni”, poziţiile 162 şi „Total Criuleni” vor avea următorul cuprins:

 
„162.
Drăsliceni
Reparaţia drumurilor locale în variantă albă, comuna Drăsliceni
1 100 000”;
„Total Criuleni
12 150 000”;
 
    h) compartimentul „Dondușeni”:

    se completează cu poziția 1911 cu următorul cuprins:

 
„1911.
Pivniceni
Reparația drumurilor, satul Pivniceni
500 000”
 

    poziția „Total Dondușeni” va avea următorul cuprins:

 
„Total Dondușeni
9 290 000”;
 
    i) compartimentul „Edineț”:
     pozițiile 236 şi „Total Edineţ” vor avea următorul cuprins:
 
„236.
Rotunda
Reparaţia drumurilor, satul Rotunda
900 000”;
„Total Edineț
10 860 000”;
 

    se completează cu poziția 2371 cu următorul cuprins:

 
„2371.
Șofrîncani
Reparația drumurilor, satul Şofrîncani
400 000”;
 

    j) la compartimentul „Fălești”, poziţiile 259, 260 şi „Total Făleşti” vor avea următorul cuprins:

 
„259.
Pietrosu
Reparaţia drumului local, satul Măgura Nouă
400 000
Reparația drumurilor, comuna Pietrosu
260 000
260.
Scumpia
Reparaţia drumului local, satul Scumpia
800 000
Total Fălești
13 330 000”;
 

    k) la compartimentul „Florești”, poziţiile 290 şi „Total Floreşti” vor avea următorul cuprins:

 
„290.
Roşietici
Reparația drumului, satul Roșietici
400 000
Reparația drumurilor, satul Cenușa
300 000
Total Florești
13 420 000”;
 

    l) la compartimentul „Hîncești”, poziţiile 323 şi „Total Hînceşti” vor avea următorul cuprins:

 
„323.
Drăguşenii Noi

Reparaţia drumului de acces spre punctul medical, comuna Drăguşenii Noi

400 000
Reparaţia drumurilor, satul Drăguşenii Noi
500 000
Reparația drumurilor, satul Horodca
200 000”;
„Total Hîncești
24 014 000”;
 

    m) la compartimentul „Ialoveni”, poziţiile 360 şi „Total Ialoveni” vor avea următorul cuprins:

 
„360.
Suruceni
Reparația unui sector de drum, satul Suruceni
500 000
Reparaţia podului pietonal, satul Suruceni
800 000”;
„Total Ialoveni
16 490 000”;
 

    n) la compartimentul „Leova”, poziţiile 375, 383 şi „Total Leova” vor avea următorul cuprins:

 
„375.
Băiuș
Proiectarea drumului de acces spre satul Hîrtop
250 000
Reparaţia drumului, în variantă albă, satul Cociulia Nouă
1 100 000”;
383.
Sîrma
Reparaţia unei porţiuni de drum, satul Sîrma
840 000
Total Leova
13 470 000”;
 

    o) la compartimentul „Nisporeni”, poziţiile 395 şi „Total Nisporeni” vor avea următorul cuprins:

 
„395.
Oraşul Nisporeni
Reparaţia unor sectoare de străzi: Lăpuşniţa – 310m, Ion Creangă – 500 m, Dacia – 700 m, Tîrgului – 320 m, Gheorghe Coşbuc – 400 m, oraşul Nisporeni
1 400 000
Reparaţia străzilor, oraşul Nisporeni
1 000 000”;
„Total Nisporeni
15 700 000”;
 

    p) la compartimentul „Orhei”, poziţiile 461 şi „Total Orhei” vor avea următorul cuprins:

 
„461.
Pohrebeni
Reparaţia drumurilor, satul Pohrebeni
1 050 000”;
„Total Orhei
20 390 000”;
 
    q) compartimentul „Sîngerei”:
    pozițiile 520 şi „Total Sîngerei” vor avea următorul cuprins:
 
„520.
Alexăndreni
Procurarea pietrişului pentru reparaţia drumurilor, satul Alexăndreni
800 000
Lucrări de nivelare a pietrişului, satul Alexăndreni
170 000
Reparația drumurilor intravilane, satul Alexăndreni
850 000”;
„Total Sîngerei
23 247 000”;
 

    se completează cu pozițiile 5141 şi 5301 cu următorul cuprins:

 
5141.
Consiliul raional Sîngerei
Reparația străzii Independenței, oraşul Sîngerei
10 000 000”;
„5301.
Coşcodeni
Reparația drumurilor, satul Flămînzeni
300 000”;
 

    r) la compartimentul „Soroca”, poziţiile 561, 562 şi „Total Soroca” vor avea următorul cuprins:

 
561.
Racovăț
Reparaţia drumului, comuna Racovăț
500 000
Reparaţia drumului de acces spre satul Racovăț
300 000
562.
Voloviţa
Reparaţia drumului, comuna Voloviţa
300 000
Reparaţia drumului, satul Alexandru cel Bun
360 000”;
„Total Soroca
18 313 000”;
 

    s) la compartimentul „Strășeni”, poziţiile 572, 575, 579, 583, 586 şi „Total  Străşeni” vor avea următorul cuprins:

 
„572.
Romăneşti
Reparația drumurilor, satul Romăneşti
600 000”;
„575.
Codreanca
Reparaţia drumului în variantă albă, satul Codreanca
276 444
Reparaţia drumului spre cimitir, satul Lupa-Recea
113 897
Reparaţia drumului, satul Codreanca
509 659
Reparaţia drumului, satul Codreanca Nouă
400 000”;
„579.
Vorniceni
Reparaţia drumului, satul Vorniceni
1 050 000”;
„583.
Lozova
Reparaţia unor porţiuni de drum, satul Lozova
800 000
Reparaţia străzii Biruinţei, satul Lozova
300 000
Reparaţia drumului local din regiunea Satul Nou, satul Lozova
1 000 000
Reparaţia trotuarului, satul Lozova – 900 m
300 000”;
„586.
Oraşul Străşeni
Reparaţia străzii Unirii, oraşul Străşeni
2 550 000
Reparaţia străzilor Varlaam şi Valeriu Cupcea, oraşul Străşeni
2 000 000
Reparaţia străzilor Toma Ciorbă, Iachir, M.Frunze, oraşul Străşeni
450 000”;
„Total Strășeni
19 380 000”;
 

    t) la compartimentul „Șoldănești”, poziţiile 609 şi „Total Şoldăneşti” vor avea următorul cuprins:

 
609.
Climăuții de Jos
Reparaţia drumurilor, satul Climăuţii de Jos
850 000
Total Șoldănești
10 493 000”;
 

    u) la compartimentul „Ștefan Vodă”, poziţiile 625 şi „Total Ştefan Vodă” vor avea următorul cuprins:

 
625.
Marianca de Jos

Proiectarea şi reparaţia drumului intercomunitar Marianca de Jos–Feştelita, cu extindere spre biserica parohială – 3,5 km

500 000
Proiectarea drumului, satul Marianca de Jos
200 000
Total Ștefan Vodă
12 400 000”;
 
    v) compartimentul „Taraclia”: 

    se completează cu poziția 6311 cu următorul cuprins:

 
6311.
Valea Perjei
Reparaţia drumurilor locale, satul Valea Perjei
500 000”;
 
    poziția „Total Taraclia” va avea următorul cuprins:
 
„Total Taraclia
3 540 000”;
 

    w) la compartimentul „UTA Găgăuzia”, poziția 688 va avea următorul cuprins:

 
688.
Etulia
Reparaţia străzilor Sadoveanu, Octombrie, Prigova, satul Etulia
300 000”.

    PRIM-MINISTRU                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                     Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                  Anatol Arapu

    Nr. 771. Chişinău, 23 septembrie 2014.