OMEC181/2014
ID intern unic:  355078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 181
din  09.10.2014
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 17.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 313-318     art Nr : 1451
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr.66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Tudor COPACI, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                           Andrian CANDU

    Nr. 181. Chişinău, 9 octombrie 2014.

Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 181 din 09.10. 2014
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei
uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia
 pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă,
 impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

474.
„PROSPERA TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1014602001614
Nr. 02/2014 din 14 aprilie 2014
18.2
475.
Î.M. „ENNS & VIN” S.R.L.
cod fiscal 1011602003592
Nr. 1/17-09.14
18.2
476.
„CANINDSPORT” S.R.L.
cod fiscal 1002600039245
Nr. 1/14 din 16 iunie 2014
Nr. 5 din 25 iulie 2014
18.2
18.2
477.
S.A. „ARTIZANA” S.R.L.
cod fiscal 1002600013012
Nr. 2/14 din 01 iulie 2014
18.2
478.
RUDITIM” S.R.L.
cod fiscal 1003600037396
Nr. 6 din 12 septembrie 2014
18.2
479.
Î.C.S. „SOTEX-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1002600004096
Nr. 3/14 din 25 iulie 2014
18.2
480.
„GL CONFECŢII” S.R.L.
cod fiscal 1013600028234
Nr. 3/2014 din 03 septembrie 2014
18.2
481.
„RAMICONF-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1003606015428
Nr. 8 din 01 octombrie 2014
18.2