HGC827/2014
ID intern unic:  355159
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 827
din  08.10.2014
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 898
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1340 din 4 decembrie 2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.150-151, art.1387), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează  după cum urmează:
    1) preambulul va avea următorul cuprins:
    „În temeiul art. 17 din Legea nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231) şi în temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art.31), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:”;
    2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1340
din 4 decembrie 2001
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
    LEANCĂ Iurie             -    Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
    CANDU Andrian         -    viceprim-ministru, ministru al economiei,
                                              vicepreşedinte al Comisiei
    GHERMAN Natalia     -    viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe
                                              şi integrării europene, vicepreşedinte al Comisiei
    RECEAN Dorin            -    ministru al afacerilor interne, vicepreşedinte
                                              al Comisiei
    HARABAGIU Mihail   -    şef al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
                                             Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne,
                                             vicepreşedinte al Comisiei
    BODIU Victor             -    secretar general al Guvernului
    ARAPU Anatol            -    ministru al finanţelor
    BUMACOV Vasile      -    ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    RĂDUCAN Marcel     -    ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    ȚAPIȘ Valentina          -    ministru al mediului
    SANDU Maia              -    ministru al educaţiei
    USATÎI Andrei            -    ministru al sănătăţii
    BULIGA Valentina       -    ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    BABUC Monica          -    ministru al culturii
    EFRIM Oleg                -    ministru al justiţiei
    TROENCO Valeriu     -    ministru al apărării
    BODIȘTEANU
    Octavian                      -    ministru al tineretului şi sportului
    FILIP Pavel                 -    ministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
    BOTNARI Vasile        -    ministru al transporturilor şi
infrastructurii drumurilor
    GHILAȘ Anatolie        -    director general al Agenţiei Relaţii Funciare
                                             şi Cadastru
    CHITOROAGĂ
    Ştefan                         -    director general al Agenţiei „Moldsilva”
    PÎNTEA Vasile           -    director general al Agenţiei Rezerve Materiale
    CHETRARU Viorel    -    director al Centrului Naţional
    Anticorupţie
    GURIN Corneliu         -    procuror general
    BALAN Mihai            -    director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    DUCA Gheorghe        -    preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    FORMUZAL Mihail   -    guvernator al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
                                            (Gagauz-Yeri)
    GRÎU Ion                   -    consilier principal de stat al Prim-ministrului în
                                            domeniul energetic
    GÎRBU Oleg              -    şef al Direcţiei probleme speciale a Cancelariei
                                           de Stat
    RUDICO Vitalie        -    şef al Direcţiei operative a Serviciului Protecţiei
                                           Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului
                                           Afacerilor Interne, secretar al Comisiei
    CIOBANU Sergiu     -    director general al Agenţiei Naţionale pentru
                                           Reglementare în Energetică
    GUSEV Alexandru    -    preşedinte al S.A. „Moldovagaz”
    DIMOV Ghenadie     -    director general al S.A. „Moldelectrica”
    3) în anexa nr.2, punctul 6 se completează în final cu următorul alineat:
    „exercitarea funcţiilor Comisiei de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale prevăzute în Legea nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale”.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Andrian Candu
    Ministrul afacerilor interne                                   Dorin Recean

    Nr. 827. Chişinău, 8 octombrie 2014.