HGC847/2014
ID intern unic:  355172
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 847
din  08.10.2014
cu privire la modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea
Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 911
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.721), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Casa Republicană de Cultură şi Creaţie Artistică a Tineretului Studios” se substituie cu poziţia „Centrul Naţional de Educaţie prin Artă”.

    PRIM-MINISTRU                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                     Maia Sandu

    Nr. 847. Chişinău, 8 octombrie 2014.