HGC848/2014
ID intern unic:  355173
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 848
din  08.10.2014
pentru modificarea şi completarea anexei nr.5 la
Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 912
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 8 litera a), cuvîntul „subdiviziunile” se substituie cu sintagma „unităţile structurale”;
    2) Anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar:
    a) se completează cu punctul 133 cu următorul cuprins:
    „133. Activitatea de mediator.”;
    b) se completează сu o notă cu următorul cuprins:
    „Notă: Pentru genurile de activitate indicate la pct. 13-133 se eliberează bonul de plată şi/sau factura.”

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                          Oleg Efrim
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 848. Chişinău, 8 octombrie 2014.