HGC871/2014
ID intern unic:  355194
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 871
din  08.10.2014
pentru modificarea şi completarea Programului privind
repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 933

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.168 din 11 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.60-65, art.185), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) Programul va avea următorul cuprins:


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.168
din 11 martie 2014
 
PROGRAMUL

privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014

 

Cheltuieli totale: 1363,993, inclusiv

I. Lucrări de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice, în volum de 926,660 milioane lei, conform tabelului.

Nr.
crt.
Articolul de cheltuieli Volumul de lucrări (milioane lei)
total inclusiv pentru
drumurile naţionale drumurile locale
1 2 3 4 5
  Total 926.660 580.680 345.980
1.

Întreţinerea drumurilor - total

892.613
550.883
341.730
 
 
 
inclusiv:
 
 
 
 

întreţinerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea părţii carosabile cu adaos de material, întreţinerea terasamentului şi sistemelor de evacuare a apelor, întreţinerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundaţii, cu spălarea terasamentului şi distrugerea podurilor, alunecări de teren etc.)

253.953
142.953
111.000
 
reparaţii periodice, curente şi tratamente;
463.660
279.880
183.780
 

lucrări pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere (marcajul părţii carosabile, parapetul metalic, înlocuirea şi reparaţia indicatoarelor de circulaţie)

67.500
54.800
12.700
 

întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea poleiului);

85.000
55.000
30.000
 

crearea de spaţii verzi în zonele de protecţie a drumurilor (plantarea arborilor şi arbuştilor şi întreţinerea lor)

1.000
0.750
0.250
 

evidenţa tehnică a drumurilor şi implementarea sistemului de optimizare a lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a lor

2.000
2.000
0.000
 

elaborarea documentelor normative, dezvoltarea bazei informaţionale şi colaborarea internaţională

2.500
2.500
0.000
 

administrarea drumurilor publice

16.000
12.000
4.000
 
control sarcinii pe osie
1.000
1.000
0.000
2.

Reparaţia drumurilor şi construcţiilor inginereşti (achitarea datoriilor pentru lucrările efectuate în anii precedenţi)

3.547
3.547
0.000
3.

Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi procurare a terenurilor

18.500
14.250
4.250
4.

Procurarea de autospeciale şi utilaje pentru întreţinerea şi administrarea drumurilor (freze de zăpadă)

12.000
12.000
0.000

II. Întreținerea în intravilanul localităților a căilor de acces la instituţiile de

menire social-culturală în volum de 437,333 milioane lei, conform anexei.”;

 
    2) anexa la Program:
    a) compartimentul „Municipiul Chișinău”:

    poziția 5 va avea următorul cuprins:

 
„5.
oraşul Durleşti

Reparaţia drumurilor locale, oraşul Durleşti

635 000

Reparația căilor de acces către școli și grădinițe

65 000”;
 
 
 
 
 
    se completează cu o nouă poziție, 121, cu următorul cuprins:
„121.
 
Cruzești

Reparația drumurilor intravilane

370 000”;
 

    poziţia „Total municipiul Chişinău” va avea următorul cuprins:

 
„Total municipiul Chişinău
10 170 000”;
 

    b) la compartimentul „Briceni”, poziţiile 48, 62 şi „Total Briceni” vor avea următorul cuprins:

 
48.
oraşul Lipcani

Reparaţia drumului de acces spre cimitir, oraşul Lipcani

190 000

Reparaţia străzilor din oraşul Lipcani

200 000”;
„62.
Larga

Reparația străzii Filimon Dranca, comuna Larga

750 000

Reparația drumurilor din satul Larga

800 000”;
Total Briceni
11 940 000”;
 

    c) la compartimentul „Căușeni”, pozițiile 119, 135 şi „Total Căușeni” vor avea următorul cuprins:

 
„119.
Hagimus

Reparaţia accesului spre sat dinspre traseul Bender-Chișinău

400 000

Reparația drumurilor din satul Hagimus

200 000”;
„135.
Cîrnăţenii Noi

Reparaţia drumurilor locale, satul Cîrnăţenii Noi

460 000”;
Total Căușeni
11 120 000”;
 

    d) la compartimentul „Cimișlia”, pozițiile 140, 141, 148, 149 şi „Total Cimișlia” vor avea următorul cuprins:

 
140.
Ivanovca Nouă
Drumul de acces spre traseul național
692 000
141.
Ciucur-Mingir
Drumul din centrul satului spre traseul național
522 580”;
„148.
Gura Galbenei

Reparația străzii Mihai Eminescu

150 000

Reparația străzilor din satul Gura Galbenei

1 900 000”;
„149.
Selemet

Reparaţia străzii Drumul Cimişliei

800 000”;
Total Cimișlia
14 564 580”;
 

    e) la compartimentul „Criuleni”, pozițiile 155 şi „Total Criuleni” vor avea următorul cuprins:

 
„155.
Dubăsarii
Vechi
Reparaţia drumului de ocolire a satului Dubăsarii Vechi, în varianta albă
400 000
Reparația drumului, satul Dubăsarii Vechi
250 000”;
Total Criuleni
12 400 000”;
 

    f) la compartimentul Dondușeni, poziția 180 va avea următorul cuprins:

 
„180.
Tîrnova

Drumul local din satul Briceva

119 180

Drumul spre grădiniţa nr. 2, satul Tîrnova

228 949

Reparaţia drumului spre liceu, satul Tîrnova – 1 km

232 691

Reparaţia drumului spre grădiniţa nr. 2, satul Tîrnova – 1,2 km

119 180”;
 

    g) la compartimentul „Drochia”, pozițiile 206, 209 şi „Total Drochia” vor avea următorul cuprins:

 
„206.
Popeştii de Sus

Reparaţia drumurilor locale, satul Popeştii de Sus

650 000”;
„209.
Ţarigrad

Reparaţia drumurilor locale, satul Ţarigrad

700 000”;
„Total Drochia
 12 350 000”;
 

    h) la compartimentul „Hîncești”, pozițiile 314 şi „Total Hîncești” vor avea următorul cuprins:

 
„314.
Crasnoarmeiscoe

Reparaţia drumului de acces spre satul Cărpineni

400 000

Reparația drumurilor din satul Crasnoarmeiscoe

500 000”;
Total Hîncești
24 514 000”;
 
     i) la compartimentul „Ialoveni”, pozițiile 353, 354 364 şi „Total Ialoveni” vor avea următorul cuprins:
  
„353.
Bardar

Strada Mihai Eminescu, satul Bardar

400 000
Reparaţia unui sector de drum, satul Bardar
500 000
Reparaţia unui sector de drum, strada Bahnei – 0,96 km
600 000
Amenajarea trotuarului cu pavaj, strada Aurel David – 1,8 km
300 000

Reparația drumurilor din satul Bardar

700 000
354.
Văsieni

Reparația drumurilor intravilane

700 000”;
364.
Horodca

Reparația drumurilor din satul Horodca

800 000”;
„Total Ialoveni
17 490 000;
 

    j) la compartimentul „Leova”, poziţiile 371 şi „Total Leova” vor avea următorul cuprins:

 
371.
Cupcui

Reparaţia unei porţiuni de drum din localitate, satul Cupcui

691 700”;

„Total Leova
13 711 700”;
 
    k) compartimentul „Ocnița”:
    se completează cu o nouă poziție, 4241, cu următorul cuprins:
 
4241...
Mereșeuca

Reparaţia drumurilor din satul Mereșeuca

300 000”;

 
    poziția „Total Ocnița” va avea următorul cuprins:
 
„Total Ocnița
7 000 000”;
 
    l) compartimentul „Rezina”:
    poziţia 468 va avea următorul cuprins:
 
468.
Pripiceni-Răzeşi

Reparaţia drumului din satul Pripiceni-Răzeşi

400 000”;
 
    se completează cu o nouă poziție, 4871, cu următorul cuprins:
 
4871....
Cinișeuți

Reparaţia drumului din intravilan

250 000”;
 
 
    poziţia „Total Rezina” va avea următorul cuprins:
 
„Total Rezina
11 730 000”;
 

    m) la compartimentul „Soroca”, poziţiile 558 şi „Total Soroca” vor avea următorul cuprins:

 
„558.
Consiliul raional Soroca

Reparaţia trotuarului din preajma Memorialului Eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă, oraşul Soroca

200 000

Reparația drumului de acces spre Cetatea Soroca (cofinanțarea în proiectul transfrontalier ”Soroca, Hotin, Suceava – bijuterii medievale)

8 000 000”;
„Total Soroca
22 313 000”;
 

    n) la compartimentul „Strășeni”, poziţiile 582, 586 şi „Total Strășeni” vor avea următorul cuprins:

 
„582.
Scoreni
Reparaţia drumului, satul Scoreni
2 300 000”;
„586.
orașul Strășeni

Reparaţia străzii Unirii, oraşul Străşeni

4 150 000

Reparaţia străzilor Varlaam şi Valeriu Cupcea, oraşul Străşeni

2 000 000

Reparaţia străzilor Toma Ciorbă, Iachir,
M. Frunze, oraşul Străşeni

450 000
Reparația străzilor din oraș
3 000 000”;
„Total Strășeni
25 080 000”;

 

    o) la compartimentul „Șoldănești”, poziţiile 592 şi „Total Şoldăneşti” vor avea următorul cuprins:

 
„592.
Rogojeni 
Reparaţia drumului în satul Rogojeni
500 000”;
„Total Șoldănești

10 493 000”

 

    p) la compartimentul „Ștefan Vodă”, poziţiile 610, 613, 622 şi „Total Ştefan Vodă” vor avea următorul cuprins:

 
„610.

oraşul Ştefan Vodă

Reparaţia străzii 31 August – de la intrarea în oraş pînă la centrul medicilor de familie

400 000

Pavarea scuarului din perimetrul caselor

nr. 9-11 din strada 31 August – 2000 m2 (Primăria Ştefan Vodă)

500 000
Reparația străzilor din orașul Stefan Vodă
300 000”;
„613.
Slobozia
Reparaţia unui sector de drum pe strada
Ştefan cel Mare, satul Slobozia
400 000
Reparația drumurilor din satul Slobozia
300 000”;
622.
Ermoclia

Strada Ştefan cel Mare – 0,7 km, cu beton asfaltic

1 200 000

Reparația străzilor din satul Ermoclia

300 000”;
„Total Ștefan Vodă
13 300 000”;
    q) compartimentul „Taraclia”:

    se completează cu pozițiile 6312, 6313 şi 6314 cu următorul cuprins:

 
6312.
orașul Taraclia

Reparația străzilor din orașul Taraclia

500 000
6313.
Budăi

Reparația drumului, satul Budăi

100 000
6314.
Novosiolovca
Reparația drumului
300 000”;
 
    poziția „Total Taraclia” va avea următorul cuprins:
 
„Total Taraclia
4 440 000”;
 

    r) la compartimentul „Ungheni”, poziţiile 668 şi „Total Unghenii” vor avea următorul cuprins:

 
„668.
Condrătești

Reparaţia unor porţiuni de drum din intravilanul satului

100 000
Reparația drumului, satul Condrătești
183 720”;
„Total Ungheni
13 133 720”
 

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

     Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                                    Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                                 Anatol Arapu

    Nr. 871. Chişinău, 8 octombrie 2014.