OMTIDA156/2014
ID intern unic:  355210
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 156
din  06.10.2014
cu privire la aprobarea formularelor procesului-verbal
de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare
şi a certificatului de înmatriculare
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 1493
    Abrogat prin OMEI337 din 29.11.17, MO441-450/22.12.17 art.2275

    MODIFICAT

    OMTID25 din 04.03.15, MO74-77/ 27.03.15 art.540


   
În temeiul art.149 din Codul transporturilor rutiere, aprobat prin Legea nr. 150 din 17 iulie, precum şi pct.7 subpct.15), 26), pct.8 subpct.4 din Regulamentul Agenţiei Naţionale Transport Auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23.04.2008,
O R D O N:
   [Pct.1 abrogat prin OMTID25 din 04.03.15, MO74-77/ 27.03.15 art.540]
    2. Formularele proceselor-verbale aprobate prin prezentul ordin vor fi utilizate de către colaboratorii Agenţiei Naţionale Transport Auto (ANTA), desemnaţi cu drept de control.
    3. ANTA va asigura ţinerea Registrului de evidenţă a proceselor-verbale de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare.
    4. ANTA va asigura editarea centralizată a blanchetelor autocopiative ale procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, cu indicarea seriei şi numărului de strictă evidenţă, fiind securizate cu semne de protecţie.
    5. Publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentului ordin se pune în sarcina directorului ANTA, dl Iulian Postică.
    6. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina viceministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor, dl Vladimir Cebotari.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ȘI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                                Vasile BOTNARI

    Nr. 156. Chişinău, 6 octombrie 2014.


    anexa