OMSC974/2014
ID intern unic:  355211
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 974
din  29.09.2014
cu privire la modificarea Regulamentului privind modul
 de organizare şi efectuare a Controlului treziei
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 1494
    În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legii nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, art.9 al Legii nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier, Hotărîrii Guvernului nr. 1434 din 7 noiembrie 2002 „Cu privire la măsurile de prevenire a conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate”, precum şi în scopul prevenirii şi evitării conducerii mijloacelor de transport de către conducătorii de vehicule în stare de ebrietate, în temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011,
O R D O N:
    1. Punctul 4 al Regulamentului privind modul de organizare şi efectuare a Controlului treziei, aprobat prin anexa la Ordinul nr. 269 din 31 martie 2014 “Cu privire la  organizarea şi efectuarea Controlului treziei” se modifică după cum urmează:
    “Controlul treziei se efectuează în mod obligatoriu în toate unităţile (persoane juridice) indiferent de forma juridică de organizare, care deţin mijloace de transport de pasageri şi/sau de mărfuri periculoase. În celelalte unităţi, ce deţin mijloace de transport, efectuarea controlului treziei este recomandabilă şi ţine de decizia conducătorului unităţii (persoanei juridice). Controlul treziei este efectuat de către inspectorul Сontrolului treziei”.
    2. Şeful Direcţiei asistenţa medicală primară, dna Tatiana Zatîc:
    1) va acorda suportul organizator-metodic necesar în vederea asigurării corectitudinii executării prezentului ordin;
    2) va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea acestuia pe pagina web a Ministerului Sănătăţii.
    3. Controlul executării ordinului în cauză se atribuie dlui Octavian Grama, viceministru.

    MINISTRUL SANĂTĂȚII                                               Andrei USATÎI

    Nr. 974. Chişinău, 29 septembrie 2014.