HGC897/2014
ID intern unic:  355257
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 897
din  27.10.2014
cu privire la completarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost
din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice,
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011

Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 964
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista şi tarifele serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.118-121, art.606), se completează, corespunzător, cu următoarele poziţii:

    tabel

    PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Andrian Candu
    Ministrul sănătăţii                                                           Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu

    Nr. 897. Chişinău, 27 octombrie 2014.