OSVC438/2014
ID intern unic:  355276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 438
din  10.10.2014
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu ”
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 1513
    În conformitate cu prevederile Legii nr.189 din 28.09.2014 cu privire la importul păcurii pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015 (Monitorul Oficial nr.310-312/630 din 10.10.2014),
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se completează cu următorul cod de scutire:

Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descrierea succintă a facilităţilor
Acciz, TVA
801
 
 
 
 
 
 
 

Legea privire la importul păcurii pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015 nr.189 din 28.09.2014

    Scutiri aplicate pînă la 31 martie 2015 la importul păcurii pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015, de la poziţiile tarifare 2710 19 610 “Păcură cu un conţinut de sulf de maximum 1% din greutate” şi 2710 19 630 “Păcură cu un conţinut de sulf peste 1% în greutate, dar de maximum 2%”, conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007


    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. ”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                           Tudor BALIŢCHI

    Nr. 438-O. Chişinău, 10 octombrie 2014.