OSVC449/2014
ID intern unic:  355337
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 449
din  22.10.2014
cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 8
la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu
Publicat : 07.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 333-338     art Nr : 1536     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul pct.7, 8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Anexa nr. 8 „Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-o din 24.12.2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) se exclud codurile la poziţiile respective:
Cod
Denumire
1500
Post Vamal Electronic Bender
2000
Post Vamal Electronic Briceni
2500
Post Vamal Electronic Cahul
3000
Post Vamal Electronic Chişinău
4500
Post Vamal Electronic Leuşeni
6500
Post Vamal Electronic Ungheni
9000
Post Vamal Electronic Bălţi


    b) se completează cu codurile la poziţiile respective:
Cod
Denumire
1550
Post Vamal Electronic Bender
2050
Post Vamal Electronic Briceni
2550
Post Vamal Electronic Cahul
3050
Post Vamal Electronic Chişinău
4550
Post Vamal Electronic Leuşeni
6550
Post Vamal Electronic Ungheni
9050
Post Vamal Electronic Bălţi


    2. Direcţia dezvoltare informaţională şi Î.S. “Vamservinform” vor opera completarea corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare din 1 ianuarie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                        Tudor BALIŢCHI

    Nr. 449-O. Chişinău, 22 octombrie 2014.