OSVC455/2014
ID intern unic:  355339
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 455
din  29.10.2014
cu privire la completarea anexei nr. 1 la
Ordinul 346-O din 24 decembrie 2009 referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu
Publicat : 07.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 333-338     art Nr : 1538     Data intrarii in vigoare : 07.11.2014
    Întru asigurarea aplicării prevederilor art. 7 din Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380 din 20 noiembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. Capitolul III, punctul 22, secţiunea C, rubrica 43 – „Metoda de evaluare” din anexa nr. 1 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24 decembrie 2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu se completează în final cu textul: „În cazul în care se dispune amînarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate, în rubrica dată se înscrie litera „A””.
    2.  Direcţia dezvoltare informaţională din cadrul Serviciului Vamal şi Î.S. „Vamservinform” vor opera completarea corespunzătoare în Sistemul Informaţional Integrat Vamal.
    3. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                               Tudor BALIŢCHI

    Nr. 455-O. Chişinău, 29 octombrie 2014.